OPERA/AMBUREG


elektronische registratie van gegevens voor ziekenvervoer

Ambureg is een pilootproject voor elektronische registratie van gegevens met betrekking tot de patiënt , zorgen en middelen die zijn ingezet door ziekenwagendiensten in het kader van spoedinterventies. 

Een compacte webtoepassing voor tablet

De koppeling met e-Health, het centraal serversysteem van de overheid voor zorgverstrekkers.
Contacteer Kurt Ghekiere (T +32 (0)56 32 50 27 of info@traxgo.be 

Koppeling met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

De EMSR Registration webservice biedt de ziekenwagendiensten de mogelijkheid om gegevens te registreren per inzet van een ziekenwagen en per patiënt die in behandeling werd genomen. Deze gegevens worden bij de overdracht van de patiënt ter beschikking gesteld aan het ziekenhuis waarheen de patiënt vervoerd werd.

Geselecteerde gegevens worden ter beschikking gesteld aan de FOD VVVL (medische gegevens in geanonimiseerde vorm) en aan het RIZIV en het fonds dringend medische hulpverlening (niet medische persoonsgegevens).

Krachtige toepassing•Een webbased desktop toepassing (bereikbaar via Browser)


•Een webbased mobiele toepassing op tablet (bereikbaar via browser)


•Een kleine installeerbare toepassing op tablet voor inlezen eID kaarten patiënten

Objectieven 

-Gebruiksvriendelijke elektronische registratie tijdens ziekenwagenrit
       -Aard van parameters,
       bvb : -Ritinformatie
               -Persoonsidentificatie
               -Medische informatie (klinisch bilan, behandeling, ..)
               -Ingezette materiaal ( Ladderwagen, bijstand, mankracht)

-Keuze variabelen : only once principe + grondig overwogen in overleg met de sector door FOD !

-Consultatie van geregistreerde fiches door piloot-ziekenhuizen

-Overdracht geanonimiseerde gegevens naar FOD VVVL

-Overdracht niet-medische gegevens naar RIZIV door FOD

-Overdracht niet-medische gegevens naar Fonds DGH

Koppeling met Facturatie

De Opera/Ambureg toepassing heeft een open interface voor communicatie met derde partijen (via .csv of .xml protocol)


Opera/Ambureg kan in twee modes werken :

1/ de facturatie gegevens worden in detail, met bestemmeling, opgemaakt en doorgestuurd naar een facturatie pakket waar de facturatie verder wordt afgehandeld.

2/ de facturen worden opgemaakt (met factuurnummer), kunnen worden afgedrukt, verzonden per mail of op papier, en de factuurgegevens kunnen door middel van EDI doorgestuurd worden naar een boekhoudpakket (SAP, Abi, Cipal-Schaubroek, …)

Een toepassing ontwikkeld in een publiek private samenwerking

Het IPR (Intellectual Property Right) van deze toepassing behoort toe aan de brandweergemeenschap, de Hulpverleningszone Fluvia en de geïntereseerde partners worden technisch ondersteund door een commerciële partner (Traxgo uit Dottenijs (voorheen RIS nv uit Kuurne)).

De sterkte van “Ambureg”, module van het OPERA platform, bestaat erin dat deze module ontwikkeld is, minimum volgens de voorschriften (Cookbooks), door DGH, binnen HVZ Fluvia en voor DGH algemeen.

HVZ Fluvia stelt de module ter beschikking van de potentiële partners om deze nadien gezamenlijk te beheren alsook opmerkingen en/of verbeteringen op een uniforme wijze door te voeren.

 

Odoo tekst en afbeelding blok

Partners

Demo logo
Demo logo
Demo logo
Demo logo
Demo logo